03
sie
2020
Sophos Wireless z nowymi funkcjami Synchronized Security

Ostatnia aktualizacja Sophos Wireless do wersji 2.3 dodaje kilka pożądanych funkcji Synchronized Security, w tym potrafi teraz wyświetlić tożsamość użytkownika w Sophos Central Admin dla niektórych typów uwierzytelniania.

Co nowego w skrócie:

1. Synchronized Security: możliwość aktywacji funkcji Synchronized Security osobno dla Endpoint jak i Mobile (UEM)
2. Synchronized Security: możliwość utworzenia SSID tylko dla zarządzanych urządzeń
3. Synchronized Security: dostosowanie białej listy adresów URL dla czerwonego stanu security heartbeat  / walled garden
4. ID użytkownika: tożsamość użytkownika widoczna na liście urządzeń w przypadku niektórych typów uwierzytelniania
(Uwaga: Wszystkie funkcje Synchonized Security są obsługiwane tylko w serii APX.)

Autor

Piotr Skowroński
Product Manager