16
lip
2018
Sophos w zestawieniu MRG Effitas

Niniejszy raport stanowi niezależną kompleksową ocenę porównawczą ochrony stacji końcowych. Ocena dotyczyła wykonywalnego złośliwego oprogramowania. Szerokie spektrum tekstów obejmowało nowe zaawansowane zagrożenia, przed którymi stają środowiska przedsiębiorstw. Raport zawiera wyniki czterech przypadków testowych. Głównym celem było sprawdzenie wykrywania i możliwości prewencyjne nowych i nieznanych złośliwych plików wykonywalnych. Dostęp do pełnej wersji raportu poniżej.

Pełny raport tutaj.

Autor

Magdalena Żmuda
Your Sophos Account Manager