02
paź
2020
Dostosowanie białej listy adresów URL dla statusu czerwonego heartbeat / walled garden

Do tej pory urządzenie z czerwonym stanem heartbeat było umieszczane w tak zwanym środowisku walled garden, gdzie mogło uzyskać dostęp tylko do listy predefiniowanych przez Sophos adresów URL (wszystkie były domenami * sophos.com). Funkcjonalność taka jest często wykorzystywana np. w hotelach, gdzie po podłączeniu się do sieci bezprzewodowej mamy dostęp tylko do witryny hotelu, z możliwością rejestracji / zalogowania się aby uzyskać pełny dostęp do sieci Wi-Fi czy Internetu.

W aktualnej wersji dodano opcję dostosowywania białej listy adresów URL, dzięki czemu administratorzy mogą zdefiniować dodatkowe, niestandardowe witryny internetowe wymagane, np. do rozwiązywania problemów ze zgodnością lub inne wewnętrzne witryny internetowe, w których dostępne są informacje o zasadach bezpieczeństwa firmy lub plikach do pobrania aby móc spełnić narzucone wymogi bezpieczeństwa.

W Sophos Central po prostu wpisujemy adres URL lub adres IP. Jeśli krawędź pola ma kolor czerwony, format nie jest nieprawidłowy.

Autor

Piotr Skowroński
Product Manager